Shaked hands icon

Na začiatku sme sa nadchli pre finančné vzdelávanie, a začali sme meniť finančné správanie v našom okolí. Dnes učíme ľudí zodpovednému finančnému správaniu v bežnom živote. A pôsobíme ako vzdelávacia spoločnosť. Prinášame moderné, pokrokové témy pomocou ktorých každý dokáže zlepšiť svoju prácu s peniazmi. 

Vytvorili sme vzdelávací seminár Peniaze, ktorý pomôže nadobudnúť finančné vzdelanie pracujúcim ľuďom. Práve títo ľudia nemali možnosť sa finančne vzdelávať v časoch ich štúdia. No súčasná doba im to ponúka a to buď individuálne alebo formou firemného benefitu.

Mimoriadnu pozornosť venujeme osvete v oblasti zostavovania rodinných rozpočtov. Pre tento účel sme vytvorili samostatný vzdelávací seminár Tréning finančného správania.

V rámci publikačnej činnosti sme vydali knižnú publikáciu Pravidlá finančného správania.

Pre študentov stredných škôl sme vytvorili seminár Euráčik aby aj mladí ľudia získali správne finančné návyky.

Nezabúdame ani na podnikateľov, ktorým pomáhame s finančným riadením ich vlastného podnikania.

Ako prví na Slovensku sme vydali Finančné pexeso Slovník finančnej gramotnosti.

 

Pridanou hodnotou nášho vzdelávania je získanie nových finančných návykov čím postupne meníte vlastné finančné správanie. Pretože:

 

"Schopnosť správne narábať s peniazmi je umením."

Kontaktujte nás

E-mail:

Správa:

Mob.: +421 907 501 782
E-mail: info@financnaakademia.sk