Presentation image

V rámci našich online kurzov sa venujeme inovatívnej oblasti vzdelávania, konkrétne finančnému vzdelávaniu.

 

 

Pretože každý má peniaze, no nie každý vie s nimi aj správne narábať.

Ale každý sa to vie naučiť. 

 

 

U nás nájdete pokrokové, moderné témy z oblasti finančného správania. 

 

 


  • Naučíme Vás ako má vyzerať múdre a prezieravé finančné správanie. 
  • Ktoré finančné návyky je potrebné osvojiť si.
  • A ktoré finančné zlozvyky je potrebné odstrániť.

 

 

 

K dispozícií sú tieto online programy:

 

 

Peniaze

 

Tréning finančného správania

 

Euráčik

 

 

 

 

A tieto produkty:

 

 

Pravidlá finančného správania

 

Finančné pexeso

 

Vzdelávacia nálepka

 

 

 

 

"Schopnosť správne pracovať s peniazmi je umením." (Finančná akadémia)

 

 

 

Pre získanie prístupu alebo dopĺňujúcich informácií nás kontaktujte.