Slovnik finančných pojmov icon

Slovník

T

Termínovaný vklad

Je produkt bánk, ktorý umožňuje zhodnotiť peniaze klienta počas pevne stanoveného obdobia. Úroková sadzba počas tohto obdobia zostáva nezmenená.

T

Tolerančné obdobie

Čas, kedy dlžník môže splatiť dlžnú čiastku splatného úveru v plnej výške bez finančných poplatkov alebo splatiť poistnú istinu bez pokuty.

T

Trvalý platobný príkaz

Trvalý platobný príkaz sa používa pri pravidelných (obvykle mesačných) úhradách pri ktorých je vopred známa uhrádzaná suma. Majiteľ účtu pri vytvorení trvalého platobného príkazu stanoví číslo účtu prijímateľa, výšku sumy, čas platnosti príkazu, periodicitu uhrádzania a dátum splatnosti.

Kontaktujte nás

E-mail:

Správa:

Mob.: +421 907 501 782
E-mail: info@financnaakademia.sk