Slovnik finančných pojmov icon

Slovník

K

Konštatný symbol

Konštantný symbol je štvormiestne identifikačné číslo definované Národnou bankou Slovenska, ktoré vyjadruje charakter platby (prvé tri čísla) a spôsob platenia alebo zúčtovania (štvrté číslo). Konštatný symol nie je povinnou súčasťou tuzemského prevodného príkazu.

K

Kolok

Druh cenniny. Potvrdzuje zaplatenie poplatku za vydanie úradnej listiny.

K

Krádež identity

Je vydávanie sa za inú osobu používaním jej mena, čísla kreditnej alebo debetnej karty, čísla sociálneho zabezpečenia alebo iných osobných informácii za účelom spáchania podvodu.

K

Kreditná karta

Kreditná platobná karta je úverový produkt, ktorý umožňuje klientovi čerpať úver do bankou schválenej výšky - úverového limitu. Kreditná karta umožňuje podobne ako debetná platobná karta uskutočňovať platby a výbery hotovosti. Na rozdiel od debetnej platobnej karty klient nemusí mať v banke bežný účet. Majiteľ kreditnej karty môže čerpať úver počas istého obdobia (väčšinou 30 – 50 dní) bezúročne. Po uplynutí bezúročného obdobia musí klient zaplatiť minimálnu splátku (od 5 – 10 % z vyčerpanej sumy) a zostatok úverového limitu môže použiť v ďalšom období.

K

Kurz cenného papiera

Predstavuje cenu cenného papiera, ktorú zverejňuje burza.

Kontaktujte nás

E-mail:

Správa:

Mob.: +421 907 501 782
E-mail: info@financnaakademia.sk