Slovnik finančných pojmov icon

Slovník

H

Hmotná núdza

Je stav, v ktorom príjem jednotlivca nedosahuje životné minimum. Súčasne si jednotlivec nedokáže vlastným pričinením príjem zvýšiť.

H

Hromadný platobný príkaz

Prostredníctvom hromadného platobného príkazu je možné vykonať naraz viac prevodov na rôzne účty príjemcov s rôznou sumou.

H

Hrubá mzda (brutto)

Je mzda pred odpočítaním daní, zdravotného a sociálneho poistenia a ďalších povinných a dobrovoľných zrážok.

H

Hypotekárny úver

Je dlhodobý úver, ktorého účelom je nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti. Podmienkou jeho poskytnutia je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť v prospech banky. Tento typ úveru má v porovnaní so spotrebiteľským úverom nižší úrok.

Kontaktujte nás

E-mail:

Správa:

Mob.: +421 907 501 782
E-mail: info@financnaakademia.sk