Slovnik finančných pojmov icon

Slovník

G

Garančný fond investícií

Fond slúžiaci na výplatu náhrad za nedostupný klientský majetok: klientov obchodníkov s cennými papiermi, správcovských spoločností, vykonávajúcich správu individuálnych portfólií. Na Slovensku sú chránené všetky vklady sporiteľov, nadácií a vybraných podnikov vo výške 100%, obdobne, ako je tomu v prípade Fondu ochrany vkladov.

Kontaktujte nás

E-mail:

Správa:

Mob.: +421 907 501 782
E-mail: info@financnaakademia.sk