Slovnik finančných pojmov icon

Slovník

E

Elektronický prevod prostriedkov

Prevod peňazí z jedného účtu na iný bez fyzického prenesenia hotovosti.

E

Embosovaná platobná karta

Je karta, na ktorej povrchu je vystupujúce písmo s identifikačnými údajmi majiteľa účtu (meno držiteľa, číslo karty, dátum platnosti). Danými kartami je možné platiť aj v prevádzkach nevybavených elektronickým platobným terminálom (POS).

E

Etický kódex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa

Je súbor pravidiel na ochranu klienta bankových inštitúcií, ktorým sa riadia všetky členské banky Slovenskej bankovej asociácie.

E

Etický kódex finančných inštitúcií

Je súbor pravidiel na ochranu klientov finančných inštitúcií, ktoré sa zaviazali tieto pravidlá dodržiavať.

E

Existenčné minimum, životné minimum

Úroveň zabezpečujúca najnutnejšie základné životné podmienky. Podľa Čl. 39 Ústavy SR, každý občan má právo na zabezpečenie základných životných podmienok. Základné životné podmienky sú jedno teplé jedlo denne, ošatenie a prístrešie.

Kontaktujte nás

E-mail:

Správa:

Mob.: +421 907 501 782
E-mail: info@financnaakademia.sk