Slovnik finančných pojmov icon

Slovník

B

Banka

Je finančná inštitúcia, ktorá prijíma vklady a poskytuje úvery a vykonáva ďalšie činnosti, a má na výkon všetkých týchto činností Národnou bankou Slovenska udelené bankové povolenie.

B

Bankomat (ATM - Automatic Teller Machine)

Bankomat je zariadenie umožňujúce platobnou kartou vyberať hotovosť. Niektoré bankomaty však umožňujú aj vkladať hotovosť, uskutočňovať prevod alebo vykonávať platby (napríklad dobíjanie kreditu k predplateným kartám mobilného telefónu. Na všetky tieto operácie je nevyhnutné použiť platobnú kartu (debetnú alebo kreditnú) spolu s PIN číslom.

B

Bankový prevod

Bankomat je zariadenie umožňujúce platobnou kartou vyberať hotovosť. Niektoré bankomaty však umožňujú aj vkladať hotovosť, uskutočňovať prevod alebo vykonávať platby (napríklad dobíjanie kreditu k predplateným kartám mobilného telefónu. Na všetky tieto operácie je nevyhnutné použiť platobnú kartu (debetnú alebo kreditnú) spolu s PIN číslom.

B

Bezúročné obdobie

Je v prípade kreditnej karty doba počas ktorej klient neplatí banke úroky z čerpaného úveru. Obvykle je toto obdobie stanovené na 30 až 50 dní.

B

Bežný účet

Je základný bankový produkt, prostredníctvom ktorého môže klient vykonávať každodenné bankové operácie. Medzi základné operácie patrí vklad, výber a prevod peňazí na iný účet. Štandardnými službami spojenými s bežným účtom sú trvalé príkazy a inkasá. Za vedenie bežného účtu si obyčajne banka účtuje poplatok.

B

Bohatstvo

Pojem bohatstva je historicky a miestne relatívnou kategóriou, môže to byť stav spoločensky nadpriemerného uspokojovania potrieb, alebo súhrn hmotných a nehmotných statkov, v ktorých jenahromadená zhmotnená ľudská práca.

B

Bonus

Pojem bohatstva je historicky a miestne relatívnou kategóriou, môže to byť stav spoločensky nadpriemerného uspokojovania potrieb, alebo súhrn hmotných a nehmotných statkov, v ktorých jenahromadená zhmotnená ľudská práca.

Kontaktujte nás

E-mail:

Správa:

Mob.: +421 907 501 782
E-mail: info@financnaakademia.sk