Vypracovanie finančnej analýzy náhľad č.1
Vypracovanie finančnej analýzy náhľad č.1 Vypracovanie finančnej analýzy náhľad č.2 Vypracovanie finančnej analýzy náhľad č.3 Vypracovanie finančnej analýzy náhľad č.4

490,00 €

Detaily:

Vypracovanie finančnej analýzy


Služba je určená pre:

- mikro účtovné jednotky

- malé účtovné jednotky

- pre každú firmu, ktorá chce riadiť svoje financie


 

 

 

 

 

Vypracovanie finančnej analýzy

CENNÝ NÁSTROJ NA OBOZRETNEJŠIE RADENIE FIRMY

 

V súčasnej dobe sú dôležité informácie a práve finančná analýza poskytuje informácie zásadného významu. Práve od finančnej situácie firmy sa odvíjajú všetky ostatné činnosti.

 

Čo je výsledkom finančnej analýzy?

Hodpodárnejšie využívanie finančných zdrojov v podnikaní. Zároveň ochráni firmu pred nepoctivými dodávateľmi, analyzuje platobnú morálku odberateľov, rozhoduje o rozdelení zisku, hľadá možnosti na zníženie nákladov, monitoruje a vylepšuje finančnú situáciu firmy pri komunikácií s bankami, sleduje a hodností zadlženosť firmy, upozorňuje na výkyvy a poklesy tržieb, rozhoduje o predlžení lehoty splatnosti faktúr, analyzuje investičné príležitosti, zameriava sa na medzikvartálne výkyvy v nákladoch, výnosoch, a podobne.

 

Prečo sa venovať finančným analýzam?

Ponúkajú informácie nielen majiteľom firmy ale aj obchodným partnerom. Finančná situácia firmy je ľahko viditeľná pretože sa prejavuje v schopnosti platiť načas. Banky, dodávatelia, investori, akcionári a iní, hodnotia firmu cez jej finančnú situáciu a podľa nej určujú podmienky obchodného styku, podmienky na poskytnutie úverov, platobné podmienky dodávok tovarov a podobne. Čím lepšia finančná situácia, tým lepšie podmienky si firma môže dohodnúť.

 

Majú finančné analýzy zmysel?

Každá väčšia firma má vlastné finančné oddelenie, ktoré sa venuje finančným analýzam. No jeho vybudovanie si vyžaduje čas, ľudí a peniaze. Spoluprácou s nami získate výhodu veľkých spoločností. Budete mať vlastné finančné oddelenie, ktoré Vám bude kedykoľvek k dispozícií. A to hneď od prvého dňa našej spolupráce. Čím zároveň získate neoceniteľnú konkurečnú výhodu.

 

Jedine finančná analýza sa zameriava na analyzovanie jednotlivých vzťahov medzi aktívami a pasívami v účtovnej závierke, vyhodnocuje náklady a výnosy, prehodnotí zadlženosť firmy, prípadne jej umožňuje načerpať nové úvery, optimalizuje dodávateľsko-odberateľské vzťahy, vyhodnocuje pohľadávky a záväzky spoločnosti, nastavuje optimálny cash-flow a pomocou ekonomických ukazovateľov udržuje smerovanie firmy tým správnym smerom. 

 

Vypracovaním finančnej analýzy Vám pomôžeme:

  • vyhodnotiť aktuálny ekonomický stav Vašej firmy,
  • pripraviť detailnú analýzu nákladov s cieľom ich zníženia,
  • pripraviť detailnú štruktúru tržieb s cieľom ich stabilizácie,
  • pripraviť analýzu dodávateľsko-odberateľských vzťahov,
  • nastaviť monitoring pohľadávok a záväzkov,
  • nastaviť cash-flow, 
  • správne interpetovať finančné ukazovatele,
  • odhaliť možné rizikové oblasti vo Vašej firme,
  • prijať optimálne opatrenia na odvrátenie nepriaznivého stavu,
  • vyhodnotiť aktuálne a nové úverové linky.

 

Kontaktujte nás

E-mail:

Správa:

Mob.: +421 907 501 782
E-mail: info@financnaakademia.sk