Blog image

Včasné a presné informácie sú nesmierne dôležité. V podnikaní môžu zamedziť značným finančným stratám. Finančný rozbor firmy poskytuje zistenia kľúčového významu.

 

Informácie z účtovníctva predstavujú už zrealizované rozhodnutia. Ekonomické služby v našom prevedení Vám pomáhajú uľahčujú financovanie Vašich aktivít.

 

Cieľom finančného riadenia je nájsť slabiny, ktoré by mohli prerásť do vážnejších problémov. Ale zároveň aj nájsť silné stránky na ktorých môže vyrásť Vaše podnikanie.

 

Služby sú určené pre firmy, ktoré nemajú personálny a časový priestor prípadne dostatok skúseností venovať sa finančnému riadeniu. Ale zároveň si uvedomujú nevyhnutnosť zodpovedného finančného riadenia pre dlhodobý rast ich podnikania.

 


Externou formou spolupráce získate vlastné finančné oddelenie, ktoré budete mať k dispozícií vždy, keď ho budete potrebovať.

 

Vylepšíte tak svoju pozíciu pri rokovaniach s bankami, obchodnými partnermi a prijímaní strategických rozhodnutí. 

 

Platí priama úmera, čím lepšia finančná situácia je vo firme, tým lepšie podmienky môžete získať.  


 

Zameriavame sa na:

  • vypracovanie finančnej analýzy

 

a doplnkové služby:

  • posudzovanie investičných zámerov, ich efektívnosť a návratnosť,
  • hľadanie vhodnej formy financovania investičných zámerov,
  • riadenie a kontrolovanie cash-flow,
  • príprava štatistík,
  • vypracovávanie reportov a ich prezentácia,
  • posudzovanie obratu, financií, nákladov a hospodárskeho výsledku,
  • vypracovanie rozpočtu, forecastu a finančného plánu,

 

 

Vedieť sa správne rozhodnúť je v podnikaní to najdôležitejšie. Vďaka nám bude Vaše rozhodovanie ľahšie a lacnejšie.

 

Z portfólia našich služieb si vyberiete len to, čo budete potrebovať. Vďaka našej pomoci ušetríte peniaze z nesprávnych rozhodnutí.

 

 

Pre bližšie informácie nás kontaktujte.