V rámci e-learningu sa venujeme inovatívnym oblastiam vzdelávania, ktoré sú zamerané na finančné vzdelávanie širokej verejnosti. Hlavne pre ľudí, ktorí v časoch ich štúdia nemali možnosť finančne sa vzdelávať.

 

Ide o pokrokové, moderné témy z oblasti finančného správania, ktoré nájdete len u nás. Praktické informácie z bežného, každodenného života.

 

Naším cieľom je ukázať ľuďom ako má vyzerať múdre a prezieravé finančné správanie, ktoré finančné návyky je potrebné osvojiť si, prípadne ktorých finančných zlozvykov je potrebné zbaviť sa.

 

Informácie, ktoré sa dozviete v našom e-learningu viete hneď využiť v praktickom živote.

 

 

 

K dispozícií sú tieto e-learningové programy:

 

Peniaze s podtitulom Lexikón finančného správania

 

Euráčik

 

 

 

Pre získanie prístupu nás kontaktujte.