Ekonomické služby - Finančná analýza pre mikro účtovné jednotky náhľad č.1
Ekonomické služby - Finančná analýza pre mikro účtovné jednotky náhľad č.1

350,00 €

Detaily:

Ekonomické služby - Finančná analýza pre mikro účtovné jednotky


Odporúčanie:

Vypracovanie finančnej analýzy je vhodné pre firmy, ktoré nemajú personálny a časový priestor prípadne dostatok skúseností na vypracovanie finančnej analýzy.

Ale zároveň si uvedomujú nevyhnutnosť zodpovedného finančného riadenia pre dlhodobý rast ich podnikania.

Vypracovanie finančnej analýzy v ponúkanom rozsahu je vhodné pre mikro a malé účtovné jednotky.


Získajte partnera pre správne finančné rozhodnutia  yes 

Ekonomické služby - Finančná analýza pre mikro účtovné jednotky

So zameraním na zlepšenie finančného riadenia

 

V súčasnej dobe sú dôležité včasné a presné informácie. Dvojnásobne to platí v podnikaní, kde včasná a presná informácia môže zamedziť značným finančným škodám.

A práve finančný rozbor firmy pomocou finančných analýz poskytuje informácie kľúčového významu.

Informácie z účtovníctva predstavujú už zrealizované rozhodnutia. Finančná analýza hľadá odpovede na otázky budúcnosti, hľadá a vyhodnocuje príležitosti na rozvoj podnikania.

 

Cieľom finančnej analýzy je nájsť slabiny, ktoré by mohli v budúcnosti prerásť do vážnejších problémov. Ale zároveň aj nájsť silné stránky na ktorých môže vyrásť Vaše podnikanie.

Finančná analýza odhaľuje rezervy a hľadá nové možnosti na rozvoj podnikania. Finančnou analýzou zisťujeme súčasnú finančnú situáciu firmy a aj jej budúci vývoj.

Či už znížením nákladov na bežnú činnosť, radami pri dôležitých rozhodnutiach, investíciach do nových technológií, pomocou pri hľadaní vhodných finančných možností a podobne.

 

Správnym smerovaním budete vytvárať vyššiu pridanú hodnotu a stanete sa tak bonitnejším partnerom pre banky a obchodných partnerov, čím si môžete nárokovať výhodnejšie platobné a dodacie podmienky.

Jednoducho môžeme povedať, že finančná analýza dáva číslam zmysel. Popisuje súčasnosť a načrtáva budúcnosť, pričom jej neoceniteľný význam spočíva hlavne v odhaľovaní rizikových oblastí na ktoré včas upozorňuje.

Je zároveň aj cenným pomocníkom pri prijímaní dôležitých rozhodnutí v podnikaní.

 

Vypracovanie finančnej analýzy obsahuje:

  • vyhodnotenie aktuálnej finančnej situácie - (prehľadné a zrozumiteľné číselné spracovanie, grafické znázornenie a slovný popis),
  • pohľad cez finančné ukazovatele - (výpočet ukazovateľov, vyhodnotenie a slovný popis situácie),
  • odhalenie rizikových oblastí - (identifikácia súčasných a budúcich rizík a návrh opatrení na ich odstránenie),
  • prijímanie rozhodnutí - (ukážeme Vám aký dopad bude mať prijímané rozhodnutie na Vaše podnikanie a ako Vás ovplyvní. Čo Vám uľahčí proces rozhodovania).

 

Pomocou finančnej analýzy získate významný nástroj, ktorý Vám uľahčí komunikáciu s bankami a obchodnými partnermi.

Platí priama úmera, čím lepšia finančná situácia je vo firme, tým lepšie podmienky firma môže získať (či už pri úveroch alebo v rámci obchodného styku).

 

Pre objednanie služby stačí vyplniť objednávkový formulár.

Kontaktujte nás

E-mail:

Správa:

Finančná akadémia, s.r.o.
086 41 Raslavice

Mob.: +421 907 501 782
E-mail: info@financnaakademia.sk