Ekonomické služby v našom prevedení sú nápomocné pri finančnom riadení firmy. Uľahčujú rozhodovanie pri financovaní Vašich aktivít.

 

Služby sú určené pre firmy, ktoré nemajú personálny a časový priestor prípadne dostatok skúseností venovať sa finančnému riadeniu. Ale zároveň si uvedomujú nevyhnutnosť zodpovedného finančného riadenia pre dlhodobý rast ich podnikania.

 

Externou formou spolupráce získate vlastné finančné oddelenie, ktoré budete mať k dispozícií vždy, keď ho budete potrebovať.

 

Vylepšíte tak svoju pozíciu pri rokovaniach s bankami, obchodnými partnermi a prijímaní strategických rozhodnutí s dopadom na rozvoj podnikania.

 

Zameriavame sa na:

  • posudzovanie investičných zámerov, ich efektívnosť a návratnosť,
  • hľadanie vhodnej formy financovania investičných zámerov,
  • riadenie a kontrolovanie cash-flow,
  • príprava finančných analýz, štatistík,
  • vypracovávanie reportov a ich prezentácia,
  • posudzovanie obratu, financií, nákladov a hospodárskeho výsledku,
  • poskytovanie odporúčaní,
  • vypracovanie rozpočtu, forecastu a finančného plánu,
  • plánovanie a kontrolovanie všetkých finančných aktivít,
  • prognózovanie finančnej situácie.

 

Ekonomické služby sú k dispozícií samostatne alebo na základe ich ľubovoľnej kombinácie podľa Vašich aktuálnych potrieb.

 

Pre objednanie ekonomických služieb nás kontaktujte.